Dokumenty do pobrania i przetargi

Procedura postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem oraz działań zapobiegawczych
Statut szkoły
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
Regulamin wyjść i wycieczek
PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU
Wniosek o wydanie opinii o uczniu
REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ
Umowy najmu 2017
Umowy najmu 2018
Umowy najmu 2019
Umowy najmu 2020
Regulamin wynajmu pomieszczeń
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Przetarg – izolacja ścian fundamentowych
Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

umieszczono na stronie: 2019-07-17

Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

umieszczono na stronie: 2019-07-17

Izolacja ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie na os. Sportowym 28 – Numer postępowania: ZSS14.21.6.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– zamieszczono na stronie 21.08.2019 r.

Malowanie holu i korytarzy na parterze w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, na os. Sportowym 28 – Numer postępowania: ZSS14/26/1/2020

Zamieszczono na stronie 22.07.2020 r.

Zabezpieczony: Regulamin pracy