Dokumenty do pobrania

Statut szkoły
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ
Umowy najmu 2017
Umowy najmu 2018
Umowy najmu 2019
Regulamin wynajmu pomieszczeń
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zabezpieczony: Regulamin pracy