Przeglądanie

Strona 3

Wizyta w Chrustovicach

Zgodnie z wieloletnią tradycją, i w tym roku odbyła się wymiana młodzieży ze szkoły branżowej z Krakowa i z Czech. W dniach …

→ 19 lutego 2019

Z ogromnym żalem i smutkiem powiadamiamy, że 18 lutego 2019 roku odszedł do PANA nagle nasz wspaniały nauczyciel, kolega i przyjaciel Piotr …

NIEBIESKIE ZWIASTUNY

Na lekcjach kształtujących kreatywność w SPP zrobiło się gęsto od aniołów. Śpiewające i grające niebieskie zwiastuny pojawiły się na szkle, i na …

Nasze polskie Betlejem

Dzień wigilijny w naszej szkole rozpoczęły jasełka Gdzie jest nasze polskie Betlejem. Były to kolędy przeplatane z treściami patriotycznymi, min. był wykonany …