Krakowski Tydzień Zawodowców VII edycja 2021

Od dnia 12 do 16 kwietnia 2021 odbędzie się VII edycja Krakowskiego Tygodnia Zawodowców pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Szkoła branżowa w tych dniach przeprowadza dla wszystkich klas konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie” szkoła przysposabiająca do pracy konkurs „Najlepszy kuchcik”.

najsprawniejszy w zawodzie 12-16 kwietnia