DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY Z GMINY KRAKÓW

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni

W związku z poleceniem Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa informuję:
1) zmieniły się wzory wniosków o zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły – do pobrania na dzienniku podawczym Wydziału Edukacji UMK ul. Stachowicza 18 lub na stronie internetowej Portal Edukacyjny w zakładce ,, Dokumenty- podnieść skrzydła”.
2) przyznanie dowozu dziecka do szkoły możliwe jest jedynie na podstawie wypełnionego wniosku z dołączoną kserokopią aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły lub przedszkola są tylko i wyłącznie rodzice i prawni opiekunowie dziecka.
W związku z powyższym szkoła nie ma już możliwości pośredniczyć w aktualizowaniu dowozu dla Państwa dzieci, jak odbywało się to dotychczas.
Proszę o złożenie stosownych dokumentów w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, aby zabezpieczyć dzieciom dowóz na następny rok szkolny.