Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży

Młodzi kucharze i pracownicy budowlani, uczniowie SOSW nr 1 i ZSS nr 14 w Krakowie, realizowali swoje 2-tygodniowe praktyki zawodowe we Frankfurcie nad Odrą. Oprócz podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniowie i uczennice uczyli się języka niemieckiego, zwiedzali Frankfurt nad Odrą i okolice oraz Berlin. Przed wyjazdem młodzież uczestniczyła w programie przygotowawczym. Poznawano podstawy języka niemieckiego oraz najważniejsze informacje na temat Niemiec i Niemców – przekazane w formie prezentacji przez niemieckiego wolontariusza fundacji Internationaler Bund Polska. Projekt „Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży” jest współfinansowany ze środków UE w ramach programu ERASMUS+.