Jubileusz 60-lecia ZSS nr 14 w Krakowie

14 października 2019 roku cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście zgromadzili się na uroczystej gali w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, aby uczcić jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Specjalnych nr 14.
W nastrój uroczystości wprowadził nas zespół taneczny Flash. Po chwili na scenie pojawił się Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII -pan Stanisław Moryc i przekazał naszej szkole nowy sztandar. Zaśpiewaliśmy hymn szkoły i wysłuchaliśmy przemówienia pana dyrektora Stanisława Wydry, który przywitał przybyłych gości, uczniów, rodziców i nauczycieli. Po chwili ze sceny wybrzmiały serdeczne gratulacje i życzenia, które składali m.in. Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – pan Dariusz Styrna; Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych – pan Bogdan Dąsal; Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa – pani Ewa Całus i Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII – pan Stanisław Moryc.
Gratulacje z okazji 60-lecia ZSS nr 14 składali także przedstawiciele Kongregacji Kupieckiej, Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego, Centrum Osób Niewidomych i Słabowidzących oraz rodzice uczniów naszej szkoły. Nie zabrakło również wspierających od lat naszą szkołę przedstawicieli Lions Club Kraków Stare Miasto oraz dyrektorów szkół specjalnych i poradni.
Następnie szczególnie zasłużeni nauczyciele otrzymali z rąk pana dyrektora Stanisława Wydry Statuetki. Nagroda ta została także przyznana zmarłemu nauczycielowi naszej szkoły, panu Piotrowi Horążemu, i przekazana w ręce jego żony. W zaszczytnym gronie nagrodzonych znalazły się również: p. Jadwiga Kozera, p. Bożena Kodź, p. Dorota Żurek-Krowiak, p. Maria Pietracha oraz p. Ewa Kruc.
Część artystyczną spotkania poprowadził znany aktor, pan Tomasz Schimscheiner, który w ciepły i pełen humoru sposób prezentował zebranym historię i osiągnięcia ZSS nr 14, jak również zapowiadał występy młodych artystów: uczniów naszej szkoły działających w zespołach Flash i Oreo, a także młodzieży z XII LO w Krakowie.
Prezentacje multimedialne z licznymi zdjęciami przedstawiającymi historię szkoły dały nam możliwość porównania obecnych warunków kształcenia z tymi sprzed kilkudziesięciu lat. Była to niezwykła podróż w czasie. Wielu ciekawych rzeczy o początkach naszej szkoły dowiedzieliśmy się także z nagrania, w którym emerytowane nauczycielki, panie Barbara Chrabota i Barbara Łuczko, dzieliły się z nami swoimi wspomnieniami związanymi z pracą w ZSS nr 14.
W dalszej części spotkania omówiona została działalność poszczególnych szkół wchodzących w skład ZSS nr 14, a więc Szkoły Podstawowej nr 71, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 31 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1. Wszyscy zebrani z zainteresowaniem oglądali zdjęcia z wycieczek, uroczystości, projektów i imprez.
Pod koniec uroczystości pani Krystyna Zakrocka i pan dyrektor Stanisław Wydra podziękowali wszystkim sponsorom i przyjaciołom szkoły za wielkie serca i wsparcie okazywane naszej szkole. Finałem uroczystości było wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Dzień 14 października 2019 r. był wielkim świętem dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie. Uroczystość ta uświadomiła nam wszystkim, że praca i wysiłek ludzi tworzących i wspierających tę szkołę ma sens. Uśmiechnięte twarze dzieci na zaprezentowanych zdjęciach były tego największym dowodem.
Życzymy wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, aby przez kolejne lata wciąż tak wspaniale wspierali rozwój dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wszystkim uczniom natomiast życzymy, aby w murach naszej szkoły mogli w miłej atmosferze zdobywać wiedzę i umiejętności, spełniać swoje marzenia i pokonywać trudności codziennego życia.