Praktyka w bibliotece? Dlaczego nie!!

I stało się… Dzięki pomysłowi pana dyrektora Wydry by wzbogacić szkolną ofertę SPP i wielkiej życzliwości i zrozumieniu pani dyrektor i pracowników Biblioteki na os. Górali możemy realizować zajęcia praktyczne w ramach Przysposobienia do Pracy . Nie było łatwo, nie wiedzieliśmy czy się uda…! Dzięki pani dyrektor Magdalenie Bielawskiej i pani Magdalenie Harasimowicz nie tylko czujemy się tam potrzebni ale też oczekiwani! Panie starają się urozmaicać nam zajęcia. Czego już nie było: niszczenie dokumentów, porządkowanie księgozbioru, wklejanie terminatek, okurzanie książek. Od czasu do czasu pani Magdalena Harasimowicz organizuje nam „ zajęcia specjalne” – jak warsztaty dotyczące twórczości Stanisława Wyspiańskiego czy wykonywanie ozdobnych zakładek do książek. W Bibliotece pracują trzy panie a my czujemy, że to trzy DOBRE ANIOŁY. Dziękujemy im za wszelkie starania, a przede wszystkim z wspaniałą atmosferę.