Rocznica wyboru na papieża

Dnia 17 października odbyła się pielgrzymka klas SPP i III b Gimnazjum do Wadowic. Ten wyjazd był dla nas bardzo cenny i znaczący, ponieważ 16 października cały Naród obchodził 40 rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na papieża. W południe uczestniczyliśmy we Mszy św., w kościele, w którym był ochrzczony Karol Wojtyła. Po Mszy św. zwiedzaliśmy Muzeum – Dom Rodzinny Ojca Świętego. W nim urodził się oraz spędził dzieciństwo i młodość. Dzięki multimedialnej ekspozycji zapoznaliśmy się z całą drogą życiową świętego.
W czasie wolnym nie mogło zabraknąć kremówek, na miejscu lub na wynos.