Warto być wzorem dla innych!

Z okazji Święta Patrona Szkoły uczniowie uczestniczyli w apelu przybliżającym sylwetkę prof. Marii Grzegorzewskiej. Był wyświetlany ciekawy film, odczytywane były listy do Marii Grzegorzewskiej pisane przez naszych uczniów. Wszystkie klasy dostały słodkie upominki od Dyrekcji. Na zakończenie najlepszych uczniów szkoły czekała specjalna nagroda. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Radą Rodziców i Dyrekcją zorganizowali wyjście na pizzę do Restauracji Szkolne 12. Było to duże zaskoczenie i wielka radość . Zobaczcie zdjęcia! Same mówią za siebie…. Warto być dobrym uczniem!