Młodość + Kompetencje = Praca

Osoby, które zgłosiły się do projektu

„Młodość + Kompetencje = Praca”

zapraszamy na spotkanie z organizatorami projektu

w dniu 22.05.2018 (wtorek)  o godz.  13.00

w  kawiarence szkolnej Zespołu Szkół Specjalnych nr 14.

 

Prosimy o zabranie ze sobą następujących dokumentów:

  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia szkoły

oraz jeżeli ktoś posiada

  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • decyzja ZUS o pobieraniu świadczenia (  renta rodzinna, socjalna, zasiłek pielęgnacyjny, inne)