Rekrutacja do Branżowej Szkoły I Stopnia

Branżowa  Szkoła I stopnia nr 31

www.zss14.pl

zss14.krakow@gmail.com

tel/fax (12) 644 34 17

 

ZAPRASZAMY !

 

Rekrutacja do Branżowej  Szkoły trwa cały rok.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie)
 2. świadectwo ukończenia II klasy gimnazjum
 3. aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej kwalifikujące do kształcenia specjalnego
 4. aktualna opinia psychologa
 5. orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli uczeń posiada).
 6. dwa zdjęcia

 

Po dokonaniu wyboru szkoły resztę dokumentów należy składać po zakończeniu roku szkolnego

 

 1. wyciąg aktu urodzenia
 2. świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
 3. karta zdrowia ucznia
 4. skierowanie do szkoły, które wydaje organ prowadzący ( urząd miasta lub starosta powiatu)
 5. badania o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie oraz książeczka sanepid

( skierowanie na badania wydaje szkoła)